Apă uzată

Apa uzată este apă folosită. Legea apelor din România definește apele uzate ca fiind ape provenind din activități casnice, sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care-i alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate.

Conform legislației în vigoare, apele uzate trebuie să fie tratate, pentru ca rezultatul = efluentul, să poată fi redat naturii.

Soluțiile 1st Criber: