Substanțe chimice

Suntem pregătiți să stocăm în rezervoarele 1st Criber următoarele lichide:

Lichide stocate Concentrație % Temperatură Formula chimică
1-metoxi-2-Propanol 100 20 C 4 H 10 O 2
2,2-butoxietoxietanol (DOWANOL DB) 100 40 C6H14O3
2,2-dimetil tiazolidină 1 80 C3H7NS
Acidul 2,4-diclorfenoxiacetic (acid, săruri, esteri și formulări) 100 50 C8H6Cl2O3
2-butoxietanol (DOWANOL EB) 20 50 C6H14O2
 2-butoxietanol (DOWANOL EB) 100 40  C6H14O2
2-clor-2-metilpropan 100 25 C4H9Cl
Alcoolul 2-etilhexilic 100 80
2-metoxietanol 100 25 C3H8O2
3-metil-1-butanol 100 0 C5H12O
Acetaldehida 20 40 C2H4O
 Acetaldehida 100 0  C2H4O
Acid acetic 10 100 C2H4O2
 Acid acetic 25 100  C2H4O2
 Acid acetic 50 80  C2H4O2
 Acid acetic 75 60  C2H4O2
Acid acetic Vapori 25 60 CH3COOH
Acid acetic, glaciar 100 30 CH3CO2H
Anhidridă acetică 100 35 C4H6O3
Acetonă 2 70 C3H6O
 Acetonă 10 60  C3H6O
 Acetonă 100 0  C3H6O
acetonitril 20 40 C₂H₃N
 acetonitril 100 0  C₂H₃N
Acetil acetonă 20 50 C5H8O2
 Acetil acetonă 100 0  C5H8O2
Acrolein (acrilaldehidă) 20 40 C3H4O
 Acrolein (acrilaldehidă) 100 0  C3H4O
Acrilamida 50 40 C3H5NO
Acid acrilic 25 40 C3H4O2
 Acid acrilic 100 40  C3H4O2
Latexul acrilic Toate 80
Acrilonitril 20 40 C3H3N
 Acrilonitril 100 0  C3H3N
Dispersie de latex acrilonitril 2 25
Paturi cu carbon activat, tratarea apei 100 90
Acid adipic A.S. 100 80 C6H10O4
Alcool, Amyl 100 65 C5H11OH
Alcool, Butil 100 65
Alcool, Etil 95 40 C2H5OH
Alcool, izodecil 100 80 C10H22O
Alcool, Propil 100 50 CH3CH2CH2OH
Sare de sulfonat de alchil Toate 60
Alchil (C8-C10) dimetil amină 100 100
Alchil (C8-C18) Clorură > 0.5 100
Sare de alchil arii de amoniu Toate 80
Acid alchil arilsulfonic Toate 60
Sare de amoniu de alchilbenzen Toate 80
Acid alchilbenzen sulfonic Toate 60 C18H30O3S
Alchilfenol poliglicol eter sulfați și Toate 60
Alchilsulfonat Toate 60 R-SO2-O-R
Acid alchilsulfonic Toate 60
Alil alcool 100 25 C3H6O
Clorura de alil 100 25 C3H5Cl
Alfametilstirenului 100 50 C9H10
Sulfați de alfa-oleum 100 50
Alaun Toate 120 KAl(SO4)2·12H2O
Hidrat de alumină Toate 80 Al2O3.3H2O
Clorura de aluminiu 100 120 AlCl3
Clorhidrat de aluminiu Toate 100 Al2Cl(OH)5
Clorhidroxid de aluminiu 50 95 Al2ClH9O7
Fluorura de aluminiu Toate 30 AlF3
Hidroxid de aluminiu 100 95 Al(OH)3
Nitrat de aluminiu > 0.5 100 Al(NO3)3
 Nitrat de aluminiu Sat’d 90  Al(NO3)3
Sulfat de potasiu aluminiu 100 120 AlKO8S2
Sulfat de aluminiu 100 120 Al2H2O13S3
Reactor de sulfat de aluminiu > 0.5 100
AMBITROL Etilenglicol > 0.5 100 C2H6O2
Sare de amine Toate 65
Aminoacizi Toate 45
Amoniac Liquified 0 H3N
 Amoniac Gas 0  H3N
Gaz amoniacal 100 40 C7H5ClO
Gaz amoniac (uscat) 100 40
Vaporii de amoniac (umed) 40 vol % 80
Amoniu 10 70 NH4+
 Amoniu 50 70  NH4+
Acetat de amoniu Toate 40 C2H7NO2
Bicarbonat de amoniu 0.5 – 50 70 CH5NO3
Bicarbonat de amoniu Sat’d 70 CH5NO3
Bifluorură de amoniu Toate 65 F2H5N
Lichid de negri bisulfit de amoniu 100 80
Bisulfit de amoniuAparat pentru prepararea alcoolului 100 65
Bromat de amoniu Toate 80 BrH4NO3
Bromura de amoniu Toate 80 BrH4N
Carbonat de amoniu Toate 70 CH8N2O3
Clorură de amoniu > 0.5 100 ClH4N
 Clorură de amoniu Toate 100  ClH4N
Citrat de amoniu Toate 65 C6H17N3O7
Fluorură de amoniu 100 65 NH4F
Hidroxid de amoniu 6-20 70 H5NO
 Hidroxid de amoniu 0.5 – 5 80  H5NO
Hidroxid de amoniu 30 (as NH3) 40 H5NO
Sulfat de amoniu de lauril Toate 50 C12H29NO4S
Ligno-sulfonat de amoniu Toate 80
Molibdat de amoniu Toate 65
Nitrat de amoniu Toate 120 H4N2O3
Oxalat de amoniu Toate 65 C2H8N2O4
Pentaboratul de amoniu Toate 50 B5H4NO8
Perclorat de amoniu 0.5 – 15 75 ClH4NO4
Persulfat de amoniu Toate 80 H8N2O8S2
Fosfat de amoniu, dibazic Toate 100 (NH4)2HPO4
Fosfat de amoniu, monobazic Toate 100 NH4H2PO4
Polisulfură de amoniu Toate 65 H8N2S3
Sulfat de amoniu Toate 120 H8N2O4S
Sulfura de amoniu (bisulfură) Toate 50
Sulfit de amoniu 100 65 (NH4)2SO3
Tiocianat de amoniu 0.5 – 20 100 NH4SCN
 Tiocianat de amoniu 100 50  NH4SCN
Tioglicolat de amoniu Toate 40 C2H7NO2S
Tiosulfat de amoniu Toate 50 H8N2O3S2
AmmoniumPotassium Toate 100 KAl(SO4)2
Acetat de amil 100 40 C7H14O2
 Acetat de amil > 0.5 50  C7H14O2
Amil alcool 100 65 C5H12O
Amil Alcool, vapori 100 100
Clorura de amil 100 50 C5H11Cl
Anilină 20 40 C6H7N
Anilină 100 0 C6H7N
Clorhidrat de anilină Toate 80 C6H8ClN
Sulfat de anilină Toate 100 C12H16N2O4S
Animal gras 100 80
Agent anionic de suprafață Toate 50
Ulei de antracen 6 30
Amoniac apos (vezi hidroxid de amoniu) 5 82 C7H5ClO
 Amoniac apos (vezi hidroxid de amoniu) 10 70  C7H5ClO
 Amoniac apos (vezi hidroxid de amoniu) 20 70  C7H5ClO
Clorură de sodiu apoasă Toate 100
Acidul arsenic Toate 80 H3AsO4
Acetat de bariu Toate 80 C4H6BaO4
Bromura de bariu Toate 95 BaBr2H4O2
Carbonat de bariu Toate 120 CBaO3
Clorura de bariu Toate 100 CBaO3
Bianură de cianură Toate 65 C2BaN2
Hidroxid de bariu Toate 65 BaH2O2
Sulfat de bariu Toate 82 BaO4S
Sulfură de bariu Toate 80 BaS
Soluție de orz > 0.5 75
Bere > 0.5 50
Suc de zahăr lichid > 0.5 80
benzaldehidă 100 0 C7H6O
Clorura de benzalconiu DILUTE 40 C17H30ClN
Benzen 100 40 C6H6
Acidul sulfonic de benzen 50 65 C6H6O3S
Benzen, vapori 100 40
Acid benzoic Toate 100 C7H6O2
Clorura de benzoil 100 25 C7H5ClO
Benzoil peroxid 50 25 C14H10O4
Alcool benzilic 20 50 C7H8O
 Alcool benzilic 100 40  C7H8O
Benzil benzoat 100 0 C14H12O2
Clorura de benzii 100 25 C7H7Cl
Benzil octil adipat 100 40 C21H32O4
BenzyltrimethylammoniumChloride 60 40 C10H16ClN
Bicarbonat 50 70 HCO3-
Recuperarea lichidelor neale, gaze de furnal 100 205
Lichidul Negru (Mill și Pulp) Thin 80
Black Liquor (Pulp & Mill Kraft) Gros, Greu Thick 100
Bleach (apă de javel) 100 25 NaClO
Agent de albire 100 0
Borax Toate 100 B4H20Na2O17
Acid boric Toate 100 BH3O3
Triclorura de bor > 0.5 65
Lichide de frână 100 50
Saramură 100 0
Saramură, sare 100 120
Esteri fosfat bromei > 0.5 50
Benzină uscată cu brom Toate 40
Benzină umedă cu brom 100 40
Brom, lichid 100 0
Stoc brut 100 90
Ulei de combustibil C (fracțiune grea) 100 105
Butadienă (gaz) 100 45 C4H6
Butan 100 60 C4H10
butandiol 100 40 C4H10O2
butanol 100 65 C4H10O
Acetat de butil 100 30 C6H12O2
Butil acrilat 100 25 C7H12O2
Butanol alcool Toate 65 C4H10O
Alcool butilic / Benzen 93/4 50 C4H10O
Butil amină 100 0 C4H11N
Butil benzoat 70 40 C11H14O2
Butil benzil ftalat 100 100 C19H20O4
Butil carbitol, dietilenglicol butil eter (DOWANOL DB) 100 40
Butil CELLOSOLVE Solvent (DOWANOL EB) 100 40
Clorura de butil 0.1 – 100 25 C4H9Cl
Butil glicolit 98 0 C4H9ClO
Butil stearat (5% în băuturile spirtoase minerale) Toate 40 C22H44O2
Glicol butilic 100 80 C4H10O2C4H10O2
Butoxid de oxigen 100 0 C4H8O
butiraldehida 100 35 C4H8O
Acid butiric 25 100 C4H8O2
 Acid butiric 50 100  C4H8O2
 Acid butiric 100 45  C4H8O2
Butirolactonă 100 25 C4H6O2
Clorura de cadmiu Toate 100 CdCl2
Bisulfit de calciu Toate 100 CaH2O6S2
Bromura de calciu Toate 100 Br2Ca
Calciu carbonat (suspensie) Toate 80 CCaO3
Clorat de calciu Toate 120 CaCl2O6
Clorura de calciu Toate 120 CaCl2
Hidroxid de calciu 25 100 aH2O2
 Hidroxid de calciu 100 90  aH2O2
Hipoclorit de calciu Toate 80 CaH2O2
Nitrat de calciu Toate 100 CaN2O6
Sulfat de calciu Toate 120 CaSO4
Sulfat de calciu Toate 120 CaSO4
Sulfit de calciu Toate 100 CaO3S
Calgon (Produs E) Hexametafosfat de sodiu Toate 50
Ulei de camfor 100 25
Cane zahar lichid & Sweetwater Toate 80
Acid capric (acid decanoic) Toate 80 C10H20O2
Acid caproic (acid hexanic) 100 50 C10H20O2
Caprolactam 100 0 C6H11NO
 Caprolactam 0 – 50 40  C6H11NO
caprolactonă 100 0 C6H10O2
Acid caprilic (acid octanoic) 100 100 C8H16O2
Caramel Toate 50
Dioxid de carbon gazos Toate 205 CO2
Disulfură de carbon 100 0 CS2
Fumul de disulfură de carbon, fără condensare sau coalescență Toate 60
Gaz de monoxid de carbon 205 CO
Tetraclorură de carbon 100 80 CCl4
Carbonat de carbon, vapori Toate 90 CCl4
CARBOWAX Polietilenglicol 100 80
Carboxietil celuloză 10 65
Carboximetilceluloza Toate 65 C6H12O6
Ulei de nuci de caju 100 65
Ulei de ricin (Ricinus Oil) 100 70 C57H104O9
Emulsii polimerice cationice / anionice în kerosen sau distilate de apă / apă 0 – 50 50
Caustic (a se vedea hidroxidul de sodiu) 100 0 CaO
Alcool cetilic (hexadecanol) 100 80 C16H34O
Chlordimeform (Insecticid Galecron) 100 50 C10H13ClN2
Acidul cloric Toate 25 ClHO3
Sare clorurată, pH <2,5 Sat’d Cl2 95
Sare clorurată, pH> 9 (gipochlorit) Sat’d Cl2 80
Clorură de celuloză Toate 95
Ceară clorată Toate 80 C24H30Cl20C15H14Cl18
Dispozitiv de spălare cu clorurare (hote și sisteme de ventilare) Vapors, Toate 95
Dioxid de clor Toate 65
Aparat de curățare cu dioxid de clor 100 75
Dioxidul de clor, fără clor (soluție de albire, cu sau fără celuloză) Toate 95
Dioxidul de clor, depozitarea soluției 100 20
Clor gaz uscat 100 120
Apă de clor, pH <2,5 Sat’d Cl2 95
Apă de clor, pH> 9 (gipochlorit) Sat’d Cl2 80
Apă de clor, pH 2,5-9 Sat’d Cl2 0
Clor, gaz umed 100 120
Clorură de clorură de hidrogen, cu condensat apos 8 – 10% HCl 100
Acid cloracetic 0 – 25 50 C2H3ClO2
 Acid cloracetic 26 – 50 40  C2H3ClO2
 Acid cloracetic 51 – 79 30  C2H3ClO2
 Acid cloracetic 80 – 85 25  C2H3ClO2
 Acid cloracetic 86 – 100 0  C2H3ClO2
clorbenzen 100 40 C6H5Cl
Cloroform 100 0 CHCl3
Cloroform, fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Cloropentan (1 până la 5 CI) 100 55 C5H11Cl
Cloropicrina (nitroclorform) 100 0 CCl3NO2
Acid cloropropionic 100 25 C3H5ClO2
Clorpiridina (tetra) 100 50 C5H4ClN
Acidul clorsulfonic 10 0 HSO3Cl
CHLOROTHENE SM (1,1,1-Tricloretan inhibat) 100 50 C2H3Cl3
clortoluen 100 40 C7H7Cl
Clorura de colină Toate 65 C5H14ClNO
Procesul de reducere Chrome 25 90
Acid cromic 5 65 H2CrO4
 Acid cromic 10 65  H2CrO4
 Acid cromic 20 50  H2CrO4
 Acid cromic 30 0  H2CrO4
Acid cromic / sulfuric 10 0 CrO3
Plăci de crom, galvanizare cu soluție de sare (cu acid sulfuric: nu este recomandată) 100 55
Sulfat de crom (forme solubile în apă) Toate 100 Cr2O12S3
Acid citric Toate 100 C6H8O7
Clopidol (Coyden) Toate 40 C7H7Cl2NO
Clorura de cobalt Toate 100 Cl2Co
Cobalt citrat Toate 80 C12H10Co3O14
Nitrat de cobalt Toate 100 CoN2O6
Ulei de cocos 100 95 N/A
Ulei de ficat de cod 100 40
Clorura de cupru Toate 105 Cl2CuH4O2
Cianura de cupru Toate 100 CCuN
Azotul de cupru Toate 100 CuN2O6
Oxiclorură de cupru 20 60 ClCuO
Sulfat de cupru Toate 120 CuO4S
Ulei de porumb 100 100 N/A
Amidon de porumb Slurry 100 (C6H10O5)n
Zahăr din porumb / sirop (glucoză) Toate 100 C6H14O7
Ulei din semințe de bumbac 100 100 N/A
Cresol A.S 1 25 C7H8O
crotonică 100 0 C4H6O
Țiței, dulce, acru 100 120
cumen 100 50 C9H12
Acid cianuric Toate 50 C3H3N3O3
Clorura cianurică Toate 50 C3Cl3N3
ciclohexan 100 65 C6H12
ciclohexanol 100 35 C6H12O
ciclohexilamina 100 30 C6H13N
ciclopentan 100 50 C5H10
D.D.T 2.50% 60 C14H9Cl5
Dalapon Killer de Grass (acid 2,2-diclorpropionic și sare de sodiu) 100 40
Acid decanoic Toate 80 C10H20O2
decanol 100 80 C10H22O
Apă deionizată 100 80 C3H8O2
Apa demineralizata 100 80
Detergenti, Organic 100 95
Deparat de parafină deshidratat 100 80
Dextrină A.S. 100 25 (C6H10O5)n
Di- (2-etilhexil) adipat de 100 50 C22H42O4
Di-2-etilhexil acid fosforic (DEHPA) în kerosen 20 80 C16H35O4P
Alcoolul diacetonei 10 50 C6H12O2
 Alcoolul diacetonei 100 0  C6H12O2
Dialil ftalat Toate 100 C14H14O4
Fosfat de diamoniu Toate 100 H9N2O4P
Dibromonitrilo-proprionamidă 100 40
dibromfenolul 100 40
dibrompropan 100 40 C3H6Br2
Dibromopropanol 100 40 C3H6Br2O
Dibutil carbitol (dietilenglicol dibutil eter) 100 40 C12H26O3
Dibutil eter 100 65 C8H18O
Dibutil fosfat 100 60 C8H19O4P
Fibrat de dibutil 100 100 C16H22O4
Sebacat de dibutil 100 65 C18H34O4
Diclor-1,4-butan 100 0 Cl(CH₂)₄Cl
Diclorbenzen (o-, m-, p-) 100 50 C6H4Cl2
Diclorbenzen (orto și para) 100 50
dicloroetan 100 25 C2H4Cl2
dicloretilenă 100 0 C2H2Cl2
Diclormetan (clorură de metilen) 100 0 CH2Cl2
diclorpropan 100 40 C3H6Cl2
diclorpropenă 100 25 C3H4Cl2
Acid diclorpropionic (vezi și Dalapon) 100 40 C3H4Cl2O2
diclorotoluen 100 50 7H6Cl2
Ulei de motor diesel 100 100
Combustibil diesel 100 90
dietanolamina 100 65 C4H11NO2
Dietil benzen 100 65 C10H14
Dietil carbonat 100 40 C5H10O3
Dietil eter 100 0 C4H10O
Dietilformamidă 20 40 C5H11NO
 Dietilformamidă 100 0  C5H11NO
Dietil hidroxilamină 100 0 C4H11NO
Dietil cetonă 20 50 C5H10O
 Dietil cetonă 100 0  C5H10O
Sulfat de dietil 100 50 C4H10O4S
dietilamina 20 40 C4H11N
 dietilamina 100 0  C4H11N
dietilaminoetanol 100 50 C6H15NO
dietilbenzen 100 65 C10H14
Dietilen glicol Toate 100 C4H10O3
Dietilenglicol dimetileter 20 40 C6H14O3
 Dietilenglicol dimetileter 100 0  C6H14O3
Acid dietilentriaminpentaacetic Toate 50 C14H23N3O10
Acid dietilentriaminpentaacetic, sare de sodiu 40 50 C14H22N3NaO10
Dietil eter 100 0 C4H10O
dietilftalat 100 60 C12H14O4
Diglicolamină (aminoetoxietanol) 20 50 C4H11NO2
 Diglicolamină (aminoetoxietanol) 50 40  C4H11NO2
 Diglicolamină (aminoetoxietanol) 100 0  C4H11NO2
Diizobutil cetonă 100 50 C9H18O
Fibrat de diizobutil 100 65 C16H22O4
diizobulilena 100 40 C8H16
Diisonoil ftalat 100 100 C8H6O4
diizopropanolaminei 100 65 C6H15NO2
diizopropilamină 100 25 C6H15N
Dimetil acetamidă 20 40 C4H9NO
 Dimetil acetamidă 100 0  C4H9NO
Dimetil acetamidă, Fum, fără condens sau coolecție Fumes 80
Dimetil amină 20 40 C2H7N
 Dimetil amină 40 0  C2H7N
Dimetil anilină 100 40 C48H66N6
Dimetilformamidă 20 40 C3H7NO
 Dimetilformamidă 100 0  C3H7NO
Dimetilformamidă, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Dimetil morfolină 100 40 C6H13NO
Ftalat de dimetil 100 80 C10H10O4
Sulfat de dimetil 20 50 C2H6O4S
 Sulfat de dimetil 100 0  C2H6O4S
Sulfura de dimetil 100 25 C2H6S
Sulfoxid de dimetil 20 40 C2H6OS
 Sulfoxid de dimetil 100 0  C2H6OS
Sulfoxid de dimetil (DMSO) – soluție de apă 20 20
dimetilamină 100 25 C2H7N
Clorhidrat de dimetilamoniu (HCI dimetilamină, DMA-HCI) 70 50 C2H8ClN
dimetilcarbonat 100 0 C3H6O3
Dimethylphthalate 100 60 C10H10O4
dimetilsulfat 100 25 C2H6O4S
Di-n-butilamină 100 25 C8H19N
Fioat de dioctil 100 100 C24H38O4
Dioxanne 100 0 C4H8O2
Difenil oxid (difenil eter, fenil eter) 100 50 C12H10O
Fosfat de dipotasiu Toate 100 HK2O4P
Dipropilen glicol Toate 100 C6H14O3
Dipropilen glicol monometil-eter 20 65 C7H16O3
(DOWANOL DPM) 100 20
Tetraborat de disodiu A.S. 100 90 B4Na2O7
Apa distilata 100 80 C3H8O2
Divinil benzen 100 50 C10H10
DMA 4 Killer de buruieni 2,4-D 100 50
DMA 6 Killer de buruieni 100 50
Dodecanol (alcool laurilic) 100 80 C12H26O
dodecen 100 80 C12H24
Acid dodecil benzen sulfonic 100 100 C18H30O3S
dodecildimetilamină 100 100 C14H31N
dodecilmercaptan 100 100 C12H26S
DOW THERM 100 65 C2H6O2
DOWANOL DB dietil-glicol n-butil-eter (a se vedea și Butil CARBITOL) 100 40 C8H18O3
DOWANOL DB Glicol Eter 100 40 C14H30O4
DOWANOL DPM (Dipropilenă 100 0 C10H22O3
DOWANOL EB Glicol eter (etilenglicol n-butil eter) 100 40 C6H14O2
DOWANOL PM Glicol Eter 100 20 C4H10O2
DOWANOL PM Glicol Eter Glicol Monometil Eter) 100 20
DOWCLENE Solvent 100 50
DOWCLENE * Solvent CE 100 50
DOWEX 50WX4 Rășină schimbătoare de ioni 100 100 Na2O·Al2O3@2SiO2·4.50H2
DOWFAX 2A1 Agent de suprafață Toate 50
DOWFAX 2AO SolutionSurfactant Toate 50
DOWICIDE Antimicrobian Toate 50
DOWTHERM * Heat TransferAgent 100 65
Agent antistatic Electrosol ™ (nafta petrolieră, alchilat greu) Toate 65
epiclorhidrina 100 25 C3H5ClO
Ulei de ricin epoxidat 100 40
Ulei de soia epoxidat 100 65 C57H106O10
Rășină epoxidică 100 25 (C11H12O3)n
Ulei esențial 100 25
Esteri, Acid Gras 100 80
Etanol (alcool etilic) 10 65 C2H6O
 Etanol (alcool etilic) 50 60  C2H6O
 Etanol (alcool etilic) 100 0  C2H6O
 Etanol (alcool etilic) 90 – 95 40  C2H6O
Etanol A.S 50 40
Etanol, Fum, fără condensare sau coalescență Fumes 80
etanolamina 20 50 C2H7NO
 etanolamina 100 40  C2H7NO
etefon 100 40 C2H6ClO3P
Acid etoxiacetic 10 40 C4H8O3
 Acid etoxiacetic 100 0  C4H8O3
Alcool etoxilat, C12-C14 100 50
Fenil fenil etoxilat 100 40 C15H24O.(C2H4O)n
Acetat etilic 100 25 C4H8O2
Acetat de etil, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Acrilat de etil 100 25 C5H8O2
Alcool etilic 50 60 C2H6O
Etil amină 20 40 C2H7N
 Etil amină 40 25  C2H7N
 Etil amină 70 0  C2H7N
Bromura de etil 100 0 C2H5Br
Clorura de etil 100 25 C2H5Cl
Etil eter 100 0 C4H10O
Sulfat de etil 100 40 C4H10O4S
Etil-3-etoxipropionat 100 25 C7H14O3
etilamină 35 25 C2H7N
etilbenzen 100 50 C8H10
Clorura de etilenă (a se vedea dicloroetanul) 100 25 C2H4Cl2
Clorhidrina etilenă 20 65
 Clorhidrina etilenă 100 40
Etilenă diamină 20 40 C2H8N2
 Etilenă diamină 100 0  C2H8N2
Dibromură de etilenă 100 0 C2H4Br2
Diclorura de etilenă (a se vedea dicloroetanul) 100 25 C2H4Cl2
Etilen glicol 100 100 C2H6O2
Etilenglicol acetat 100 25 C6H10O4
Etilenglicol monobutil 20 65
Eter (DOWANOL EB) 100 40
Oxid de etilenă 100 0 C2H4O
Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA)) Toate 80 C10H16N2O8
Acid etilensulfonic, sare de sodiu Toate 70 C2H3O3S.Na
EthyleneTetraChloride 100 50 C2Cl4
etilhexanol 100 40 C8H18O
Ulei de eucalipt 100 60 C10H18O
Acid gras / Sterol / Triglicerid Toate 120
Acid gras / Acid sulfuric 5 100 H2O4S
Acizi grași Toate 120
Acetat feric Toate 80 C4H7FeO5
Clorură de fier Toate 100 Cl3Fe
Clorură ferică / clorură feroasă 5-20 100 Cl2Fe
Sulfat feric Toate 100 Fe2H2O13S3
Clorura feroasa Toate 100 Cl2Fe
Nitrat feros Toate 100 FEN2O6.6H2O
Sulfat de fier Toate 100 FeO4S
Gaze arse, uscate Toate 200
Gaze arse, umed Toate 100
Acid fluoroboric 10 100 BF3.FH
 Acid fluoroboric 25 60  BF3.FH
Fluorul din gazele reziduale, umed 2 100
Acid fluosilicic 10 80 F6H2Si
 Acid fluosilicic 25 35  F6H2Si
 Acid fluosilicic 35 35  F6H2Si
Acid fluorescic Toate 80  F6H2Si
Fly Ash Slurry 100 80
Formaldehida Toate 65 CH2O
Formaldehidă A.S. 25 60 CH2O
 Formaldehidă A.S. 35 50  CH2O
formamidă 20 65 CH3NO
 formamidă 100 20  CH3NO
Acid formic 30 80 CH2O2
 Acid formic 50 50  CH2O2
Suc de fructe 100 25
Ulei de combustibil 100 100
furfural 100 0 C5H4O2
 furfural 0 – 10 50  C5H4O2
Furfural în solvent organic 0 – 20 40
Furfural în apă 5 50
Alcool de furfuril 20 65 C5H6O2
 Alcool de furfuril 100 25  C5H6O2
Galecron (Chlordimeform) Insecticid 100 100 50 10H13ClN2
Acid galic Toate 80 C7H6O5
Gasohol (10-100% alcool) 100 40
Benzohol (5% metanol) 100 50
Gasohol (până la 10% alcool) 100 50
Benzină 100 50
Benzină (5% metanol) 100 50
Benzină (până la 10% alcool) 100 50
Benzină, Aviație 100 65
Benzină, plumb 100 65
Benzină, fără plumb, fără metanol 100 65
Glucoză 100 100 C6H14O7
Acid glutamic 50 50 C5H9NO4
Glutaraldehidă 50 50 C5H8O2
Acid glutaric Toate 50 C5H8O4
Glicerină 100 100 C3H8O3
glicerol 75 90 C3H8O3
Triacetat de glicerol 100 25 C9H14O6
Glicina și derivații Toate 40
glicol 100 100 C2H6O2
Acid glicolic 30 65 C2H4O3
 Acid glicolic 0.5 – 10 65  C2H4O3
 Acid glicolic 70 40  C2H4O3
Acid gliconic 50 80 C6H12O7
glioxal 40 40 C2H2O2
glifosat Toate 40 C3H8NO5P
Produs Goodrite K702 / 732 (disperanți de poliacrilat de sodiu) 100 80
unsoare 100 90
Verde lichior Toate 80
Verde lichid (Mill de celuloză) Toate 80
Șlam de gips Toate 100
Șlam de gips (vezi, de asemenea, sulfat de calciu) Toate 100
Hard baie de placare cu crom (cu acid sulfuric: nu este recomandat) 100 60
heptan 100 100 C7H16
Heptan, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Hexacloroetan 100 50 C2Cl6
hexadecanolul 100 80 C16H34O
hexametilentetramină 40 50 C6H12N4
hexan 100 70 C6H14
Acid hexanoic 100 50 C6H12O2
Hidrazină 20 0 N2H4
 Hidrazină 100 0  N2H4
Hidroxid de hidraziniu 20 25 H4N2
Acid hidriodic 40 65 HI
 Acid hidriodic 50 40  HI
 Acid hidriodic 57 40  HI
Acidul bromhidric 25 80 BrH
 Acidul bromhidric 48 65  BrH
 Acidul bromhidric 62 40  BrH
 Acidul bromhidric 0 – 25 80  BrH
Acid clorhidric 37 50 ClH
 Acid clorhidric 31 – 32 80  ClH
 Acid clorhidric 33 – 34 70  ClH
 Acid clorhidric 35 – 36 60  ClH
 Acid clorhidric 10 100  ClH
 Acid clorhidric 20 100  ClH
 Acid clorhidric 25 95  ClH
Acid clorhidric 30 80 ClH
 Acid clorhidric 36 60  ClH
Acidul clorhidric și organici de urme 0 – 33% HCl 60
Acid clorhidric, gaze 100 130
Acidul cianhidric 10 80
Acidul cianhidric Toate 100
Acid fluorhidric A.S (fără sticlă pe suprafață, fără rășină tixotropă) 10 65
 Acid fluorhidric A.S (fără sticlă pe suprafață, fără rășină tixotropă) 15 40
 Acid fluorhidric A.S (fără sticlă pe suprafață, fără rășină tixotropă) 20 30
Bromura de hidrogen, gaz uscat 100 80
Bromura de hidrogen, gaz umed 100 80
Hidrogenul gazos uscat 100 170
Hidrogenul gazos umed 100 170
Hidrogen fluorură, gaz uscat / vapori (dacă este umed până la max. 40 ° C) 100 80
Hidrogen gazos 100 60 H2
 Hidrogen gazos 35 40  H2
Apă oxigenată 30 65 H2O2
 Apă oxigenată 35 40  H2O2
 Apă oxigenată 50 0  H2O2
Sulfat de hidrogen 5 150 H2S
Sulfură de hidrogen, apoasă Toate 100
Sulfura de hidrogen, gaz uscat 100 110
Acid hidroxiacetic (acid glicolic) 20 65 C4H8O6
 Acid hidroxiacetic (acid glicolic) 70 40  C4H8O6
Acid hipoclor 20 65 ClHO
 Acid hipoclor 10 82  ClHO
 Acid hipoclor 0 – 10 40  ClHO
Acid hipofosforic 0 – 50 50 H3O2P
Iod, Cristale 100 65 I2
Iod, vapori 100 80
Clorura de fier A.S. 25 60
 Clorura de fier A.S. 100 60
Izoamil acetat 100 25 C7H14O2
Izoamil alcool 20 80 C5H12O
 Izoamil alcool 100 65  C5H12O
Izobutil alcool 20 80 C4H10O
 Izobutil alcool 100 65  C4H10O
izodecanol 100 80 C10H22O
alcool izodecilic 100 80 C10H22O
Izconil alcool 100 65 C9H20O
Izoctil Adipat 100 65 C22H42O4
Alcoolul izoctilic 100 65 C8H18O
izopropanol 100 60 C3H8O
Izopropanol Amină 100 50 C3H9NO
Alcool izopropilic Toate 50 C3H8O
Izopropil amină 100 0 C3H9N
 Izopropil amină 0.5 – 50 40  C3H9N
Isopropil miristat 100 110 C17H34O2
Palmitat de izopropil 100 110 C19H38O2
isopropilamină 50 25 C3H9N
Acidul Itaconic 0.5 – 40 60 C5H6O4
Jet Fuel, General 100 60
petrol lampant 100 80
Kraft Recovery Boiler Breeching (a se vedea gazele de ardere) 100 0
Soluția lui Labarraque 100 25
Acid lactic Toate 100 C3H6O3
Acid lactic A.S. 10 90 C3H6O3
 Acid lactic A.S. 80 60  C3H6O3
Lasbic erbicid Toate 50
Latex (Emulsie în apă) (pentru laterele specifice vezi sub denumirea chimică / polimer) Toate 50
Latex dispersie (60%) 100 25
Latex, emulsie de vopsea Toate 50
Lauroil clorură 100 50 C12H23ClO
Lauril alcool 100 80 C12H26O
Clorura de lauril 100 100 C12H25Cl
Lauril Mercaptan 100 100 C12H26S
Plumb Acetat 100 110 C4H6O4Pb
Acidul levulinic 100 110 C5H8O3
Lignin sulfonat Toate 80
Suspensie de calciu (vezi Hidroxid de calciu) 100 0
Soluție de calcar (vezi Carbonat de calciu) Toate 80
Ulei de in 100 110
Lichidul de gaz petrolier (GPL) 100 60
Sapun lichid 100 60
Zahăr lichid Toate 100
Bromura de litiu 100 120 LiBrxH2O
Carbonat de litiu Toate 80 CLi2O3
Clorura de litiu Toate 100 ClLi
Hidroxid de litiu Toate 80 HLiO
Litiu gipochlorit Toate 80 ClLiO
Ulei lubrifiant 100 80
Ulei de mașină 100 25
Bisulfit de magneziu Toate 100 H2MgO6S2
Magneziu carbonat Toate 100 CMgO3
Clorura de magneziu Toate 120 Cl2Mg
Magneziu fluosilicat Toate 80 F6MgSi
Hidroxid de magneziu Toate 100 H2MgO2
Nitrat de magneziu Toate 100 MgN2O6
Oxid de magneziu / Var 0.1 – 10 100 MgO
Fosfat de magneziu > 0.5 100 Mg3O8P2
Sulfat de magneziu Toate 120 MgO4S
Sulfat de magneziu, acid fosforic 1 – 40/0 – 36 100 H3O4P
Magnifloc 500 SeriesProducts Toate 60
Magnifloc 837A Produse Toate 65
Acidul maleic > 0.5 100 C4H4O4
Acidul maleic Toate 100
Clorura de mangan (clorura de mangan) Toate 100 Cl2Mn
Nitrat de mangan (mangan) Toate 100 MnN2O6
margarin 100 25 C54H104O6
Melamina 100 25 C3H6N6
Melamină, formaldehidă Toate 50 C15H30N6O6
Acid Mercaptoacetic Toate 40 C2H4O2S
mercaptoetanolul 10 80 C2H6OS
Clorura de mercur Toate 100 Cl2Hg
Clorura de mercur Toate 100 Cl2Hg2
Mercur 100 120 C4F6HgO4
Acid metacrilic 25 50 C4H6O2
 Acid metacrilic 40 50  C4H6O2
 Acid metacrilic 100 40  C4H6O2
Acid metansulfonic Toate 40 CH4O3S
Metanol (alcool metilic) 5 50
 Metanol (alcool metilic) 20 40
 Metanol (alcool metilic) 40 – 100 0
Metanol, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Acetat de metil 20 0
 Acetat de metil 100 0
Alcoolul metilic Toate 20
Bromura de metil 10 25
 Bromura de metil 100 0
Metil Butyl Ketone (MBK), include metil t-butil ketone (MTBK) și alți izomeri 100 50
Clorura de metil, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Clorura de metil, gaz Toate 65
Metil etil cetonă 20 40
 Metil etil cetonă 100 0
Formatul de metil 5 50
Metil izobutil cetonă (MIBK) 100 50
Metil Mercaptan (gaz) Toate 65
Metacrilat de metil Toate 25
Metil t-butil eter 100 25
metilamina 20 40
 metilamina 40 0
 metilamina 100 0
metildietanolamina 20 80
 metildietanolamina 100 65
Clorura de metilen 100 0
Clorura de metilen, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Metacrilat de metil 100 0
Metilstirenul (alfa) 100 50
Lapte 100 25
Uleiuri minerale, Aliphatic 100 120
Minerale Spirit 100 120
Melasă 100 80
monoclorbenzen 100 40
Monomethylhydrazine 100 0
morfolină 20 50
 morfolină 100 0
Ulei de motor 100 120
Acidul acrilic (vezi Acidul clorhidric) 100 0
Acid miritic 100 120
benzină grea 100 100
Naphtha, Aliphatic 100 100
Nafta, aromatică 100 50
Nafta, aroma grea 100 50
Naftalină 100 100
N-butilamină 50 25
N-clor-o-tolil (Emulsie cu insecticid) 10 50
Neopentil glicol 100 80
Neutralizator & Desmut Toate 65
Clorura de clor Toate 100
Nitratul de nichel Toate 100
Sulfamatul de nichel Toate 80
Sulfat de nichel Toate 100
Acid azotic 5 80
 Acid azotic 10 65
 Acid azotic 20 65
 Acid azotic 21 – 29 50
 Acid azotic 30 40
 Acid azotic 40 30
 Acid azotic 70 0
Fumul de acid azotic, fără condens Fumes 80
Vapori de acid azotic 5 60
nitrobenzen 100 40
nitrofenol 100 40
N-metil-2-pirolidona 10 0
 N-metil-2-pirolidona 100 0
N-propilamină 50 25
acid o-benzoil benzoic Toate 100
Octan 100 25
Acidul octanoic 100 100
Ulei cu metanol și hidrocarburi aromatice. 100 0
Uleiul, dulce și acru, brut 100 120
Acid oleic Toate 90
Oleum (Fuming Sulfuric) 100 0
Uleiuri de măsline 100 100
Detergent organic (pH8-10-11) 100 60
Acid oxalic Toate 50
Ozon 100 25
Gaz de ozon 2 0
Ozonul în soluție 2 mg/L 40
Acid palmitic 100 100
Ulei de parafină 100 90
Parafină Toate 95
Ulei de arahide Toate 95
Pentabromo difenil oxid 100 50
Pentaclorofenol Toate 50
Pentan-1-ol 100 60
Acid peracetic 35 0
 Acid peracetic 20 40
Percloretilena 100 50
Vapori de perchloretilenă 100 50
Acid percloric 10 65
Acid percloric 30 40
Percloretilena 100 50
Petrol brut 100 50
Fenol (acid carbolic) 5 50
Fenol (acid carbolic) 0 – 2 50
 Fenol (acid carbolic) 10 50
 Fenol (acid carbolic) 15 0
 Fenol (acid carbolic) 88 0
Phenol A.S. 1 25
Fenol-formaldehidă Toate 50
Fenol sulfonic Acid Toate 25
Acid fosforic Toate 100
Acid fosforic, vapori Toate 120
Acid fosforic 70 80
Oxid de fosfor 100 0
Esteri de ftalat 100 60
Acid ftalic Toate 100
Anhidrida ftalică 100 105
Acid picric (alcoolic) 10 45
Ulei de pin 100 90
Chimicale de placare 100 0
Soluții de placare, Chrome 60
Soluții de placare, cupru 50
Soluții de placare, aur 90
Soluții de placare, plumb 90
Soluții de placare, nichel 100
Soluții de placare, zinc 70
poliacrilamidă Toate 80
Acidul poliacrilic Toate 80
Rășini poliesterice 100 25
polietilenimină Toate 80
Adezivi de polivinil acetat Toate 50
Alcool polivinil 100 80
Clorură de polivinil latex cu 35 părți dioctilftalat Toate 50
Clei de lipit din polivinil 100 90
Oală. Permanganat Toate 100
Potasiu 10 65
Sulfat de aluminiu de potasiu 100 120
Bicarbonat de potasiu 10 65
 Bicarbonat de potasiu 50 82
Bromura de potasiu Toate 100
Carbonat de potasiu 10 65
 Carbonat de potasiu 25 65
 Carbonat de potasiu 50 82
Clorura de potasiu Toate 100
Cianura de potasiu 100 80
Dichromat de potasiu Toate 100
Ferricyanură de potasiu Toate 100
Fluorură de potasiu Toate 80
Cianura de aur de potasiu 12 100
Hexacianoferrat de potasiu 100 90
Carbonat acid de potasiu 10-100 % 60
Hidroxid de potasiu 10 65
 Hidroxid de potasiu 25 65
 Hidroxid de potasiu 45 82
Iodură de potasiu Toate 65
Azotat de potasiu Toate 100
Oxalat de potasiu Toate 65
Permanganat de potasiu Toate 100
Peroxodisulfat de potasiu 100 25
Potasiu Toate 100
Pirofosfat de potasiu 60 65
Silicat de potasiu 100 60
Silicofluorură de potasiu Toate 40
Sulfat de potasiu Toate 100
Propan 100 60
Propan-1,2-diol 100 25
Propanol (n-) 100 50
Propanol (n-), Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
propionaldehidă 100 0
Acidul propionic 100 40
 Acidul propionic 0 – 50 80
Clorura de propionil 100 0
Propil acetat 100 25
Alcoolul propilic 100 50
Bromura de propil 100 25
Clorura de propil 100 25
Propilen glicol Toate 100
Propilenglicol monometil eter 20 50
Acetat (DOWANOL PMA) 100 20
Propilen oxid 100 0
Propilen Oxid, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Pastă de hârtie de celuloză 100 0
Jos (gaze necondensabile, a se vedea, de asemenea, Blow Down) 100 0
piridină 20 40
 piridină 100 0
Sare cu amină cuaternară Toate 80
chinolina 20 40
 chinolina 100 0
Spălarea raselor 100 60
Spălarea raselor Fumes 60
Răsturnarea raselor Fumes 60
Red Liquor Toate 80
Rhodoviol 100 40
salicilaldehidă 100 25
Acid salicilic Toate 90
Sare de saramură 100 120
Soluții de sare 100 90
Clorură apoasă saturată Toate 100
Apa de mare 100 100
Acid selenios Toate 100
Tetrafluorură de siliciu / hidrofluoric / 100 0
Silicon (ulei de grăsime) 100 90
Nitrat de argint Toate 100
Acetat de sodiu > 0.5 100
Sulfonați de arii alchidici Toate 80
Aluminat de sodiu Toate 70
Benzoat de sodiu Toate 80
Bicarbonat de sodiu Toate 80
Bifluorură de sodiu Toate 50
Bisulfat de sodiu Toate 100
Bisulfură de sodiu (hidrosulfură) Toate 80
Borat de sodiu > 0.5 100
Borohidrura de sodiu SWS (Soluție de apă stabilizată) Toate 40
Bromat de sodiu > 0.5 100
Bromura de sodiu > 0.5 100
Bicarbonat de sodiu 10 65
 Bicarbonat de sodiu 25 82
 Bicarbonat de sodiu 32 80
 Bicarbonat de sodiu 35 80
Carbonat de sodiu / bicarbonat de sodiu 20/15 80
Clorat de sodiu 50 100
 Clorat de sodiu 100 110
Clorura de sodiu > 0.5 100
Clorit de sodiu 10 65
 Clorit de sodiu 50 40
Clorit de sodiu, pH> 6 Toate 80
Cromat de sodiu 50 100
Cianura de sodiu Toate 100
Dicromat de sodiu Toate 100
Dibosfat de sodiu Toate 100
Sodiu de dodecilbenzen de sodiu Toate 70
Ferocianură de sodiu Toate 100
Fluorură de sodiu Toate 80
Fluoroboratul de sodiu Toate 90
Fluorosilicat de sodiu Toate 50
Glicolat de sodiu Toate 100
Hexametafosfat de sodiu Toate 80
Hidrogen de sodiu Toate 100
Hidrosulfură de sodiu Toate 80
Hidrosulfură de sodiu (bisulfură de sodiu) Toate 80
Hidroxid de sodiu 5 80
 Hidroxid de sodiu 10 80
 Hidroxid de sodiu 25 90
 Hidroxid de sodiu 50 90
Hipoclorit de sodiu 5 65
 Hipoclorit de sodiu 21 80
Hipoclorit de sodiu, pH> 11 (clor activ) 24 0
Lauril sulfat de sodiu Toate 70
Metabisulfit de sodiu Toate 100
Sodiu, metilditiocarbamat Toate 80
Monofosfat de sodiu Toate 100
Sodiu Myristyl Sulfat Toate 70
Nitrat de sodiu Toate 100
Nitrat de sodiu Toate 100
Oxalat de sodiu Toate 100
Perclorat de sodiu 60 40
Peroxidul de sodiu A.S. 100 25
Persulfatul de sodiu Toate 100
Fosfat de sodiu Toate 100
Fosfat de sodiu, mono-, di-, tribazic > 0.5 100
Poliacrilat de sodiu Toate 80
Sarcosinat de sodiu 40 50
Silicat de sodiu Toate 100
Sulfat de sodiu Toate 100
Sulfură de sodiu Toate 100
Sulfit de sodiu Toate 100
Tartrat de sodiu > 0.5 100
Tetraborat de sodiu Toate 80
Tiocianat de sodiu Toate 80
Tiosulfat de sodiu Toate 80
Tripolifosfat de sodiu Toate 100
Sulfonat de xilen de sodiu Toate 70
Ioduri solide (adezive) 100 25
Sorbitol A.S. 100 90
Sorbitol Solutions Toate 80
Soia (soia) 100 70
Ulei de soia 100 100
Spearmint Oil 100 40
Clorura de staniu Toate 100
Clorura clorurică > 0.5 100
Clorura clorurică Toate 100
Amidonul A.S. 100 90
Abur, uscat, fără condensare 100 105
Abur, umed, condensare 100 80
Acid stearic Toate 100
Clorură apoasă cristalizată Toate 100
stiren 100 50
Emulsie acrilică din stiren Toate 50
Latex din stiren-butadienă Toate 60
Acidul succinic A.S. 100 80
Succinonitril, apos Toate 40
Sfeclă de zahăr, lichior Toate 80
Zahăr Cane, Lichior & Sweetwater Toate 80
Zahăr / Sucroza Toate 100
Acidul sulfamic 0.5 – 10 100
 Acidul sulfamic 11-15 80
 Acidul sulfamic 16 – 25 65
 Acidul sulfamic 25 65
Acidul sulfanilic Toate 100
Acidul sulfanilic (meta) > 0.5 100
Acidul sulfanilic (para) Toate 100
Detergenți sulfonați 100 80
Clorura de sulf 100 0
Clorura de sulf Fumes 90
Dioxid de sulf uscat sau umed Fumes 100
Trioxid de sulf gazos Fumes 100
Trioxid de sulf, uscat Fumes 100
Sulf, umed, fungicid Toate 80
Acid sulfuric 0.5 – 25 105
 Acid sulfuric 25 100
Acid sulfuric 26 – 50 100
 Acid sulfuric 50 95
 Acid sulfuric 51 – 70 80
 Acid sulfuric 70 82
 Acid sulfuric 71 – 75 40
 Acid sulfuric 75 40
 Acid sulfuric 76 – 80 40
 Acid sulfuric > 80 0
Acid gaz acid sulfuric vapor 170
Acid gaz acid sulfuric Fumes 170
Acid sulfuric 10 50
Sulfonat de vinil 100 25
Dioxid de sulf 100 60
Acid superfosforic, 76% P2O5 100 100
Surfactant, anionic Toate 50
TToate Oil (Depozitare) 100 100
Reactorul cu ulei de tal 100 105
Solul / acidul sulfuric 99/1 80
Acid tanic Toate 100
Apăsați apă, greu Toate 100
Apăsați Apă, Soft Toate 80
Acid tartaric Toate 100
t-butil metil eter (MTBE) 20 50
 t-butil metil eter (MTBE) 100 25
Tetrabutyltin 100 50
tetracloretan 100 55
Tetracloretilenă (Percloretilena) 100 50
tetracloropiridină 100 50
tetrahidrofuranul 0-5 50
 tetrahidrofuranul 10 0
 tetrahidrofuranul 10-100 0
Tetrahidrofuran, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Acid terehidroftalic 100 40
Hidroxid de tetrametil amoniu 0 – 10 50
Tetra-n-ButylphosphoniumHydroxide 40 40
Tetrapotasiul pirofosfat 60 65
 Tetrapotasiul pirofosfat 0 – 60 65
Tetrasodiu Acid etilen-diaminotetraacetic (sare tetrasodică de EDTA) Toate 80
Clorura de tionil 100 0
Tiouree 0 – 50 65
Clorura de tionil 100 0
Dioxid de titan Toate 80
Dioxid de titan / Acid sulfuric 0 – 30/30 100
Titrat de tetraclorură Toate 80
Acidul Tobias (2-naftilamină-1 sulfonic) 100 100
toluen 100 50
toluen sulfonic Acid Toate 100
Toluen, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 60
Toluidina (o-, p-, m-) 100 20
Sos de rosii Toate 90
Uleiuri pentru transformatoare (tipuri de esteri) 100 65
Uleiuri pentru transformatoare (uleiuri siliconice și minerale) 100 150
Tribasic de sodiu Toate 100
Fosfat de tributil 100 60
tricloretilena 100 0
Trichlorethylphosphate 100 25
Acid tricloroacetic 50 100
tricloretan 100 40
tricloretilena 100 0
Tricloromonofluorometan (vezi Freonul 11) 100 0
Tricresil fosfat 100 70
Trietanolamină 100 50
trietilamina Toate 50
Tritilenglicol (vezi etilenglicol) 100 0
Acid trifluoracetic (vezi Acidul cloroacetic) 100 0
Clorura de trietil amoniu (HCI trimetilamină, TMAHCI) 70 50
Trimetil benzen 100 50
trimetilamina 20 50
trimetilamina 100 40
Trimetilamină, Fum, fără condens sau coalescență Fumes 80
Clorobromura de trimetilenă 100 0
Tri-n-propilamina 100 25
Trioctylphosphate 100 60
Tripropilen glicol (vezi etilenglicol) 100 0
Fosfat trisodic 100 120
Agent de umezire TRITON X-100 (a se vedea etilen glicol) 100 0
Terebentină 100 100
Extracția de uraniu (vezi Kerosen) 100 0
Uree 0 – 50 70
Rășină formaldehidică de uree Toate 50
Urina (proaspătă) 100 25
Vanilina neagră lichior 100 50
Ulei vegetal 100 100
Agentul de chelare VERSENE 100 (vezi și TetrasodiumEthylendiaminetetraacetic Acid) Toate 80
VERSENE agenți de chelare (alții) Toate 50
Oţet 100 100
Acetat de vinil 20 40
 Acetat de vinil 100 0
Clorură de vinil 100 0
Clorura de vinil Fum, fără condens Toate 80
Vinil poliacetat 100 25
Vinil propionat 100 0
Clorură de viniliden 100 0
viniltoluen 100 50
VORANOL P-400 Poliol (a se vedea etilen glicol) 100 0
Apă deionizată 100 80
Apa curată 100 90
Vapori de apă, umed 100 80
Apă, distilată 100 80
Apă, fenol (vezi fenol) 100 0
Apă, Mare, Desalinizare Toate 80
Apă, condensator de abur 100 80
Apă, robinet, greu 100 100
Apă, atingeți, moale 100 80
Zer Toate 65
White Liquor (Mill de celuloză) Toate 80
Vin 100 25
xilen 100 50
Xilen, Fum, Fără condensare sau Coalescență Fumes 80
Clorura de zinc 100 120
Nitrat de zinc 100 120
Fosfat de zinc (suspensie) > 0.5 80
Sulfat de zinc Toate 120