fbpx

Întrebări frecvente despre fose septice

Mai multe trepte de epurare înseamnă o epurare mai eficientă. Mai multe trepte de epurare înseamnă un traseu mai lung al apei, de la intrarea până la ieșirea din fosă, ceea ce presupune o decantare superioară, crescând durata de viață a sistemului de drenaj. 1st Criber este primul producător român de fose septice cu 5 trepte de epurare.

Volumul minim al unei fose este 2 000 litri, conform standardelor în vigoare (SR EN 12566-1). În principiu, conform stasului 1343 există un debit/LE ( locuitori echivalenți) între 150-200 l/zi. Având în vedere că un proces de epurare al apei menajere rezultat într-o zi are nevoie de 3 zile pentru a fi încheiat, soluția optimă e aceea de a dimensiona o fosă dupa triplul consumului de apă/persoană.

Am fost întrebați de clienți, de ce nu fabricăm și fose mai mici de 2 000 litri. În primul rând pentru că în spațiul european, volumul minim este 2 000 litri. În al doilea rând, în cazul în care numărul persoanelor care utilizează fosa este mai mic, achiziția unei fose mai mare are avantajul vidanjărilor mai rare, ceea ce înseamnă costuri ulterioare mult reduse.

DA! În orice tip de fosă ecologică are loc o epurare mecanică. Epurarea care se încadrează în normativul NTPA001/2002  presupune o anumită limită de încărcare a apei cu amoniu, azot și alte elemente, care poate fi respectată doar prin instalarea corespunzătoare a unui sistem de drenaj, prin care se realizează epurarea aerobă și filtrarea naturală, prin straturi de nisip și pietriș. Aşadar, drenajul este necesar.

1st Criber îți oferă posibilitatea de a îngropa fosa la adâncimi diferite, în funcție de proiectul tău. Fiecare casă, în funcție de amplasarea fundației, are o conductă prin care se vor deversa apele menajere. Conducta respectivă se poate afla, la o adâncime variabilă față de nivelul solului. Adâncimea la care se află conducta, va determina adâncimea de îngropare a fosei (aici ne referim la stratul de pământ pe care îl va suporta zeci de ani fosa pe “umerii” ei). Fosele fabricate de 1st Criber se pot îngropa de la 0.40 m și chiar până la 4 m adâncime (exemplu: fosa executată la comandă pentru unul din restaurantele Mc Donald’s).

Categoric: NU! Conform principiului de funcționare, fosele septice 1st Criber nu necesită utilizarea acestora. Bioactivatorii au rolul de a accelera procesul de epurare și sunt necesari doar dacă spațiul alocat stocării apelor menajere nu permite buna desfășurare a acțiunii de epurare în sine. Dacă este corect dimensionată fosa, utilizarea bioactivatorilor este inutilă și presupune costuri suplimentare. Mai mult, nu sunt recomandaţi deoarece au și o acţiune dăunătoare: lichefiază materia grosieră sedimentată în fosă, antrenând-o în drenaj, fapt ce poate determina colmatarea acestuia.

Conform principiului de funcționare, în orice fosă există o zonă de retenție și separare grăsimi. Însă, această zonă nu substituie necesitatatea unui separator de grăsimi dacă proiectul tău prevede acest produs.

Cel mai important la instalarea fosei este să ținem cont de distanța drenului față de sursele de apă potabilă (deoarece nu fosa reprezintă o sursă de infestare, ci drenajul prin care se scurge apa menajeră epurată parțial). Legislația în vigoare, menționează că: amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deșeuri de animale, cotețe etc.

Autoritățile locale, prin hotărâri ale consiliului local, pot stabili alte limitări.

Din experiența practică, 1st Criber recomandă respectarea următoarelor distanțe la amplasamentul foselor septice:

  • Distanța fosei față de clădiri învecinate: 10 m
  • Distanța fosei față de propria clădire: 5 m
  • Distanța drenului (câmpului de infiltrare în sol) față de surse de apă potabilă: 30 m
  • Distanța liniei (țevii ) de drenaj față de nivelul pânzei freatice : 2 m

Vidanjarea diferă în functie de gradul de încărcare a apei cu impurități solide. 1st Criber, în manualul de utilizare recomandă vidanjarea la doi ani. În cazul în care debitele diferă față de cele declarate, se poate măsura nivelul de materie grosieră , similar cu măsurarea nivelului de ulei la un autoturism (de exemplu în acest caz cu o tijă de lemn și o cariocă). Se introduce tija în primul compartiment (cel dinspre imobil) și se face un prim semn când tija întâmpină rezistența la înaintare (e semn ca a intrat în stratul de grosier), după care se împinge până la nivelul minim al fosei, când se însemnează al doilea nivel. Distanța dintre cele două însemne trebuie să fie egală cu o treime din diametrul fosei . Dacă e depășit, se recomandă vidanjarea imediată.