Blog

Răsfoiește Blogul 1st Criber și află mai multe detalii despre produsele dorite, echipa noastră și despre evenimentele și târgurile la care am participat.

1st Criber – eficiență în epurarea apelor uzate

În România, epurarea apelor uzate este o problemă importantă, deoarece o mare parte din apa uzată generată de populație și industrie este evacuată direct în râuri și lacuri, fără a trece mai întâi prin procesul de epurare. Aceste acțiuni iresponsabile conduc la poluarea apei și la deteriorarea calității mediului înconjurător.

Potrivit normelor europene, localitățile cu peste 10.000 de locuitori sunt obligate să aibă stații de epurare funcționale, care să îndepărteze din apă poluanți, precum azotul și fosforul.

statii-epurare-ape-uzate-menajere

Conform datelor disponibile, la nivelul anului 2023, în România există un total de aproximativ 3.960 de stații de epurare a apelor uzate, din care 2.174 sunt stații de epurare funcționale cu sistem centralizat, care deservesc 549 de aglomerări urbane, iar 1.789 sunt stații de epurare individuale de mici dimensiuni, care deservesc gospodării individuale și unități mici de producție.

În urma unui studiu făcut anul trecut de Administrația Națională Apele Române, a rezultat că dintr-un total de 2.864 de stații de epurare monitorizate, peste 60% dintre acestea nu funcționează corespunzător, încălcând cel puțin un indicator de calitate. Potrivit acestui studiu, un sfert din apa uzată care se întoarce de la noi în natură conține poluanți peste limitele admise, iar aproximativ 8% nu este epurată.

De asemenea, aproximativ 35% din gospodăriile rurale din România nu sunt conectate la un sistem public de canalizare, ceea ce înseamnă că apele uzate generate de aceștia sunt evacuate direct în mediu, fără a fi tratate corespunzător înainte.

În cei 25 de ani de producție, compania 1st Criber a dezvoltat o gamă dedicată de produse destinate epurării apelor, care se împarte în două mari categorii: Epurare ape uzate menajere și Epurare ape uzate industriale.

statii-epurare-ape-uzate-industriale

Pentru a proteja calitatea emisarilor naturali am dezvoltat soluții complete pentru pre-epurarea și epurarea apelor uzate menajere (rezidențiale, întreprinzători, municipale). Perfecționând permanent tehnologia de producție, ne-am dedicat realizării celor mai eficiente stații de epurare din România. Beneficiind de tehnologie de ultimă generație în bazine din fibră de sticlă, sistemele de epurare 1st Criber asigură o eficiență de 99% în curățarea apelor uzate menajere și beneficiază de recunoașterea calității conform Standardului European SR EN 12566. În urma procesului de epurare, apa uzată poate fi deversată legal în emisar natural.

statii-epurare-apa

Epurarea apelor uzate industriale (tratarea apei uzate, tratarea nămolului) necesită soluții tehnologice performante, pentru a reduce semnificativ cantitățile de poluanți evacuați în emisar sau în canalizarea localităților. Stațiile de epurare industriale 1st Criber au un sistem 100% personalizat de tratare, ce oferă eficiență mărită în epurare, flexibilitate ridicată și costuri minime de exploatare și de întreținere. Unitățile de flotație sunt potrivite pentru tratarea apelor provenite din industrii, precum cea alimentară, textilă, constructoare de mașini, tipografică, industria hârtiei, a materialelor de construcții etc.

Pentru a avea certitudinea unui produs perfect optimizat de epurare, soluțiile tehnologice de tratare trebuie adaptate corect și eficient, în funcție de aplicație și proiect. Implementarea pe scară largă a soluțiilor eficace de epurare a apelor uzate ajută la îmbunătățirea calității resursei de apă, a sănătății oamenilor și a mediului înconjurător.

1st Criber – epurare eficientă și de calitate pentru un mediu sănătos!


TOP